Zgrada A

Stan 1 - prizemlje

Stan 1 u prizemlju. Stanu pripada i dio vrta, spremište u podrumu te dva vanjska parkirna mjesta. Ukupna površina stana je 69,46 m2

Površine prostorija stana


 

 

Parking i spremište

Prikaz podruma odnosno suterena sa spremištem i parkirnim mjestima koja pripadaju stanu 1.

Stan 2 - prizemlje

Stan 2 u prizemlju. Stanu pripada i dio vrta, spremište u podrumu te dva vanjska parkirna mjesta. Ukupna površina stana je 116,53 m2

Površine prostorija stana


 

 

Parking i spremište

Prikaz podruma odnosno suterena sa spremištem i parkirnim mjestima koja pripadaju stanu 2.

Stan 3 - prvi kat

Stan 3 na prvom katu. Stanu pripada spremište u podrumu te dva vanjska parkirna mjesta. Ukupna površina stana je 81,88 m2

Površine prostorija stana


 

 

Parking i spremište

Prikaz podruma odnosno suterena sa spremištem i parkirnim mjestima koja pripadaju stanu 3.

Stan 4 - prvi kat

Stan 4 na prvom katu. Stanu pripada spremište u podrumu te dva vanjska parkirna mjesta. Ukupna površina stana je 104,28 m2

Površine prostorija stana


 

 

Parking i spremište

Prikaz podruma odnosno suterena sa spremištem i parkirnim mjestima koja pripadaju stanu 4.

Stan 5 - drugi kat

Stan 5 na drugom katu. Stanu pripada spremište u podrumu te dva vanjska parkirna mjesta. Ukupna površina stana je 82,03 m2

Površine prostorija stana


 

 

Parking i spremište

Prikaz podruma odnosno suterena sa spremištem i parkirnim mjestima koja pripadaju stanu 5.

Stan 6 - drugi kat

Stan 6 na drugom katu. Stanu pripada spremište u podrumu te dva vanjska parkirna mjesta. Ukupna površina stana je 142,01 m2


Površine prostorija stana


 

 

Parking i spremište

Prikaz podruma odnosno suterena sa spremištem i parkirnim mjestima koja pripadaju stanu 6.